Customer ID

Password

 
 
 

NoMachine dla Firmy

Rozwiązania zdalnego dostępu dla Twojej firmy

NoMachine Server Admin

Możliwość zdalnego administrowania serwerem NoMachine

Każdy produkt w pakiecie NoMachine Enterprise ma wbudowane nowe narzędzie Server Admin. Pozwala ono zarządzać każdym hostem NoMachine w środowisku roboczym w sposób całkowicie zdalny za pośrednictwem prostego w obsłudze interfejsu graficznego. Możesz dotrzeć do każdego szczegółu konfiguracji serwera, od ustawień bezpieczeństwa do wydajności, zobaczyć połączonych użytkowników, sprawdzić statystyki serwera oraz uruchomić i wyłączyć serwer wedle swoich potrzeb. Zdalnie obsługiwać można nawet aktualizacje oprogramowania i aktualizacje licencji subskrypcyjnej. Nowy Server Admin pozwala administratorom IT i zarządzającym centralnie konfigurować, monitorować, nadzorować i aktualizować całą infrastrukturę NoMachine.

Zdalne zarządzanie każdym komputerem NoMachine

Zintegrowane narzędzie Server Admin daje administratorom serwerów NoMachine możliwość zdalnego zarządzania jednym kliknięciem myszy. Wystarczy zaznaczyć komputer docelowy na panelu Maszyny dowolnego NoMachine playera i wybrać pozycję „Server Admin” z menu.

Logowanie jako administrator

Aby uzyskać dostęp do konfiguracji serwera, konieczne jest zalogowanie się do komputera zdalnego jako uprawniony użytkownik. W oknie logowania wpisz dane konta administratora i hasło do niego.

Jesteś już w środku

Jesteś już w środku i możesz sprawdzić status serwera. Możesz uruchomić lub zatrzymać serwer oraz zmodyfikować całą jego konfigurację, w tym ustawienia bezpieczeństwa i wydajności bez konieczności bycia przy danym komputerze.

Sprawdzisz kto jest połączony

Możesz sprawdzić kto obecnie korzysta z serwera i skąd nawiązywane jest połączenie, a także rozłączyć któregokolwiek z użytkowników, sprawdzić aktywne przesyłanie plików oraz dostępne urządzenia. Możesz też uzyskać dostęp do kompletnych statystyk serwera i pełnej historii połączeń, w tym tych nawiązanych w celach administracyjnych.

Zarządzanie bezpieczeństwem serwera

Ustaw sposób dostępu do serwera, w tym możliwość łączenia się przez użytkowników gości i odwiedzających, gdzie odwiedzający są nową funkcją oferowaną w najnowszej wersji Cloud Server. Możesz również wybrać sposób przyjmowania użytkowników na pulpicie, w tym określić, czy wymagane jest udzielanie wyraźnej zgody.

Przechodzenie do dowolnego noda NoMachine

Pracując na serwerze Cloud Server, możesz dostać się do każdego serwera w hierarchii i przejść do dowolnego noda na drzewie serwerów Cloud Server. Nawigacja po serwerze jest bardzo prosta. Dwukrotnie klikasz nod, żeby się połączyć. Dwukrotnie klikasz Cloud Server, żeby wyświetlić hierarchię i zobaczyć znajdujące się w niej nody. W razie potrzeby możesz też administrować każdym z nodów na serwerze.

Zarządzanie drzewem serwerów Cloud Server

Będąc administratorem serwera Cloud Server możesz zarządzać każdym elementem drzewa serwera, dodawać nowe nody, edytować sposoby łączenia się poszczególnych nodów z serwerem Cloud Server oraz sposób działania połączenia. Możesz też przeglądać i edytować ustawienia bezpieczeństwa każdego z nodów, w tym te dotyczące udostępniania ich dla użytkowników gości i odwiedzających.