Customer ID

Password

 
 
 

NoMachine dla Firmy

Rozwiązania zdalnego dostępu dla Twojej firmy

NoMachine Visitor Desktop Sharing

Szybka i wygodna współpraca w Twojej firmie

Udostępnianie pulpitu odwiedzającym (visitor desktop sharing) to zupełnie nowa funkcja ekskluzywna dla produktów z rodziny Cloud Server, starannie opracowana z myślą o bezpieczeństwie współpracy w grupie roboczej. Dla większego bezpieczeństwa użytkownicy, którzy logują się na serwer Cloud Server przy użyciu konta systemowego będą widoczni dla każdego noda, na którym włączona jest funkcja visitor desktop sharing, łącznie z danymi użytego konta. Pod względem elastyczności i bezpieczeństwa użytkownicy odwiedzający nie różnią się niczym od użytkowników gości, natomiast w przypadku połączenia z serwera Cloud Server przyjmujący ich użytkownik będzie „wiedział z kim ma do czynienia”.

Logowanie na serwer Cloud Server

Użytkownik loguje się na serwer Cloud Server używając własnego konta w systemie. Serwer Cloud Server może być podłączony do usługi jednokrotnego logowania lub sam może pełnić rolę tej usługi w firmie. Wówczas wszystkie osoby z grupy roboczej będą musiały być znane i uwierzytelnione.

Znajdowanie komputera docelowego

Użytkownik może teraz poruszać się w hierarchii serwera Cloud Server w celu odszukania noda, z którym chce się połączyć, np. w celu rozwiązania usterki lub wspólnej pracy z właścicielem komputera nad prezentacją.

Żądanie dostępu jako odwiedzający

Użytkownik znajduje nod, lecz może nie mieć konta w systemie, żeby połączyć się z tą maszyną. Może to być, np. prywatny komputer pracownika mobilnego, kogoś kto używa tego komputera w domu i w biurze. Za sprawą serwera Cloud Server taki użytkownik może nawiązać połączenie jako odwiedzający.

Widać kim jest odwiedzający

Żeby sesja się rozpoczęła, właściciel pulpitu musi zaakceptować połączenie przychodzące. Ponieważ użytkownik nawiązujący połączenie zalogował się na serwer Cloud Server używając swoich danych logowania, właściciel pulpitu będzie widział jego nazwę użytkownika. Jeśli właściciel pulpitu zaakceptuje połączenie, użytkownik nawiązujący połączenie uzyska dostęp, a sesja zostanie rozpoczęta.

Zawsze pod kontrolą

Podobnie jak w przypadku 'guest desktop sharing', właściciel pulpitu zawsze ma kontrolę nad tym, w jaki sposób połączeni użytkownicy korzystają z jego pulpitu, co mogą robić i do jakich zasobów mają dostęp. Gdy chcesz zakończyć sesję udostępniania pulpitu, w każdej chwili możesz po prostu rozłączyć dowolnego użytkownika.

Visitor desktop sharing włączysz jednym kliknięciem

Domyślnie funkcja visitor desktop sharing jest wyłączona, lecz można ją z łatwością włączyć w sekcji Bezpieczeństwo ustawień serwera Cloud Server, co będzie konieczne na wszystkich nodach, do których chcesz, aby odwiedzający mieli dostęp. Zobacz samouczek, aby dowiedzieć się jak włączyć visitor desktop sharing na serwerze Cloud Server.

Udostępnianie noda gościom i odwiedzającym

Możesz zdecydować, na których nodach ma być włączona funkcja 'guest desktop sharing' i 'visitor desktop sharing'. W tym celu przejdź do sekcji Edytuj noda interfejsu administracyjnego serwera Cloud Server i kliknij pole wyboru „Zezwól odwiedzającym na dostęp” lub „Zezwól gościom na dostęp”. Wykonaj tę czynność na każdym nodzie, który chcesz udostępnić dla odwiedzających lub gości.