Customer ID

Password

 
 
 

Partnerzy NoMachine

Wdrazanie, integrowanie i wsparcie Twojej sieci NoMachine

Value Partners na Bliskim Wschodzie


  • Flowsoft Ltd., z siedzibą w Izraelu, zapewnia wsparcie i doradztwo IT, skupiając się na profesjonalnych usługach związanych z systemem Linux i oprogramowaniem Open Source. Kierując się misją dostarczania klientom najlepszych usług dla ich konkretnych potrzeb, Flowsoft dostarcza swoim klientom technologie NoMachine jako rozwiązanie wieloplatformowe dla dostępu do wielu środowisk, niezależnie od lokalizacji oraz dającą użytkownikom elastyczność przełączania dla spełnienia potrzeb ich aplikacji.