Customer ID

Password

 
 
 

Rodzina produktów Terminal Server

Rozwiązanie programistyczne oparte na serwerze dla wdrażania pulpitów i aplikacji pracujących pod systemem operacyjnym Linux

NoMachine Enterprise Terminal Server

NoMachine Enterprise Terminal Server zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do specjalistycznych pulpitów Linux mających krytyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa z każdego systemu operacyjnego i urządzenia umożliwiając skupienie wszystkich nodów pulpitów na jednym serwerze. W ten sposób organizacje mogą wygodnie centralizować dostęp, zarządzanie i monitorowanie i równocześnie umożliwiać swoim użytkownikom obsługę najwyższej klasy aplikacji X opierających się na licencji OpenGL i wykorzystujących duże ilości grafiki bez obniżania wydajności. Twórz pule nodów pulpitów linuksowych (Terminal Server Nodes) i zwiększaj skalę dostępu do wirtualnych pulpitów użytkowników przez równoważenie pośród nich obciążenia obliczeniowego. Dodając serwery Enterprise Terminal Servers do hierarchii serwera Cloud Server administratorzy systemu mogą centralizować dostęp do wielu klastrów NoMachine.

NoMachine Enterprise Terminal Server, który ma również funkcję przeciwawaryjnego zabezpieczenia serwera, daje podstawę dla wysoce dostępnego środowiska, eliminując pojedyncze punkty podatne na awarie. Twórz wysoce dostępne aktywne/pasywne klastery dla zapewnienia ciągłości usługi dla Twoich użytkowników, na wypadek awarii głównego serwera.

  • Obsługuj dowolną ilość wirtualnych pulpitów linuksowych. Dodawaj nody Terminal Server Nodes dla systemu Linux według swoich potrzeb
  • Punkt wejścia dla użytkowników pulpitów Linux z każdego urządzenia i działający jako front-end dla aplikacji obsługiwanych przez Windows Remote Desktop Services ze wsparciem RDP
  • Spójna integracja z korporacyjnymi mechanizmami uwierzytelniania, jak np. Kerberos, LDAP i Active Directory oznacza szybkie i łatwe wdrożenia dla całego personelu
  • Chroń aplikacje i dane w Twojej własnej chmurze. Wykorzystuj profile i kontrole bezpieczeństwa dla dostarczania treści w oparciu o typ użytkownika, lokalizację i sieć
  • Wysoka dostępność i praca w trybie awaryjnym. Maksymalizuj czas dostępności tworząc klaster Enterprise Terminal Server redukujący nieplanowane przestoje

Porównanie funkcji

Produkty Terminal Server są dostępne w ramach rocznej subskrypcji zapewniającej aktualizacje oprogramowania i pomoc techniczną. Zapoznaj się z przeglądem Usług Wsparcia, aby uzyskać więcej informacji o zakresie wsparcia technicznego i czasach reakcji.

Jeżeli chcesz skonsolidować wszystkie swoje serwery i dostęp do pulpitów, sprawdź Rodzinę produktów Cloud Server.

 
Obslugiwana platforma
Równoczesne polaczenia
Pulpity wirtualne
Cennik
Typ produktu
Wsparcie techniczne
Automatyczna aktualizacja
Aktywacja licencji poprzez GUI
Automatyczne wykrywanie sieci LAN
Lokalizowane GUI
Dla kogo przeznaczony
Dostęp do pulpitu
Dostęp do pulpitu fizycznego
Wdrozenie wirtualnych pulpitów i aplikacji Linux
Ponowne połączenie z pulpitami wirtualnymi Linux również z innego urządzenia
Automatyczne ponowne podłączanie do pulpitu
Dostep do pulpitu przez przegladarke
Dostep z klientów Android i iOS
Polaczenie z hostem za pomoca RDP, VNC i XDM
Wake-on-Lan (1)
Obsługa multimediów
Strumieniowanie wideo (2)
Strumieniowanie audio (2)
Przyspieszone sprzętowo przetwarzanie obrazu
Odszyfrowywanie sprzętowe H.264
Kodowanie sprzętowe H.264
Odszyfrowywanie oprogramowania H.264
Kodowanie oprogramowania H.264
Zrzut ekranu
Tablica i narzędzie do rozmów (3)
Nagrywanie ekranu (3)
Automatyczne nagrywanie ekranu (3)
Obsługa aplikacji VOIP (3)
Obsługa aplikacji OpenGL
Obsługa urządzeń i mapowanie dysków
Obsługa wielu monitorów i przełączanie widoku pomiędzy zdalnymi wyświetlaczami
Eksport dysków z lokalnego do zdalnego i odwrotnie (3)
Eksport drukarek z lokalnego do zdalnego i odwrotnie (3)
Przesylanie plików (w tym 'przeciągnij i upuść')
Przekazywanie USB (3)
Tworzenie VPN pomiędzy klientem a serwerem (3)
Łączenie serwerów sieciowych (FTP, SSH i inne) (4)
Bezpieczeństwo i autoryzacja
Wygaszanie ekranu wyświetlacza hosta
Łączność poza ruterami NAT i zaporami ogniowymi
Bezpieczna komunikacja chroniona szyfrowaniem SSL
Pełne szyfrowanie dla ruchu UDP
Uwierzytelnianie hasła za pomocą protokołu Kerberos
Uwierzytelnianie oparte na mechanizmie PAM
Integracja z infrastrukturą uwierzytelniania LDAP i MS Active Directory
Polaczenia przez proxy HTTP lub SOCKS
Wsparcie dla standardu przemysłowego protokołu SSH
Uwierzytelnienie zgłoszenia Kerberos i przekazywanie zgłoszenia do sesji (3)
Uwierzytelnienie Smartcard i przekazywanie uwierzytelnienia do sesji (3)
Uwierzytelnianie dwuetapowe
Administracja użytkownikami i zarządzanie użytkownikami
Niestandardowe skrypty uruchamiane dla zdarzenia serwera i nodu
Generowanie konta w systemie na żądanie (Użytkownicy goście)
Profile serwera (dla użytkownika i grup) z możliwością konfiguracji dostępu do aplikacji i funkcji
Spójny dostęp do pulpitów dla zaufanych użytkowników
Zaufane Grupy
Obsługa przekierowania klienta dla użytkownika i dla IP
Funkcje nodów i zarządzanie nimi
Obsługa jako samodzielny serwer
Zjednoczony serwer w scentralizowanym środowisku
Łączenie nodów dla jednego serwera
Ręczne wybieranie noda przez użytkownika
Równoważenie obciążenia sesji dla zdalnych nodów Terminal Server Nodes (5)
Wysoka dostępność i funkcje przeciwawaryjne (klaster NM)
NoMachine
Workstation
Nieograniczona
4
Od 124.50 USD rocznie
Abonament serwerowy lub zestaw 10 szt.
Profesjonalisci i pracownicy mobilni
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NoMachine
Small Business Server
Nieograniczona
10
Od 744,50 USD rocznie
Licencja na serwer
Oddzialy i male firmy
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NoMachine
Terminal Server
Nieograniczona
Nieograniczona
Od 1 494,50 USD rocznie
Licencja na serwer
Organizacje z wieloma uzytkownikami
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NoMachine Enterprise
Terminal Server
Nieograniczona
Nieograniczona
Od 3 494,50 USD rocznie
Licencja na serwer
Organizacje z szerokimi potrzebami zarządzania użytkownikami
(1) Wake on LAN (WOL) zaczynając od klienta 7
(2) Dostępne w sesjach internetowych w trybie WebRTC
(3) Niedostępne w sesjach internetowych
(4) Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przewodnik funkcjonalności w panelu menu
(5) Nodów Terminal Server Nodes są dostępne do zakupunia w naszym Store
Wspierany W trakcie przygotowania

Zalecane wymagania systemowe

System operacyjny Sprzet
Linux
  • Jądro systemu Linux 2.6.15 (32-bit lub 64-bit) lub nowszy
  • Intel Core2 Duo, AMD Athlon Dual-Core lub równorzedny
  • 1 GB RAM
  • 195 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
  • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)