Customer ID

Password

 
 
 

Rodzina produktów Cloud Server

Elastyczne, skalowalne, niezawodne

NoMachine Cloud Server

NoMachine w wersji 7. odzwierciedla wszystko co najlepsze w aktualnej technologii NX. Prace nad technologią NX, to jest „Next X“, gdzie X oznacza system Windows-X (coś co mogą pamiętać tylko zatwardziali użytkownicy systemu Unix) lub Next Network Computing rozpoczęliśmy w 2001 roku, a pierwsza produkcyjna wersja została oddana do użytku w 2003. Od tamtego czasu przeszliśmy długą drogę. Nieustannie udoskonalaliśmy tę technologię i zaczęliśmy udostępniać użytkownikom narzędzie do pracy w dowolnym miejscu, gdy pojęcia „cloud“ i przetwarzanie w chmurze jeszcze nie istniały. Serwer Cloud Server łączy w sobie bezprecedensowe możliwości pulpitu zdalnego oprogramowania NoMachine z optymizacją i konsolidacją infrastruktury dla zapewnienia bezpiecznego, scentralizowanego dostępu do aplikacji oraz danych pracowników i stron trzecich niezbędnych dla realizacji zadań. Dzięki serwerowi Cloud Server administratorzy mają możliwość kontrolowania i zarządzania tysiącami pulpitów i zasobów serwerowych w korporacyjnym centrum danych, niezależnie od tego czy są to dane fizyczne, wirtualne lub „przechowywane w chmurze”. Jest to prawdziwe między-platformowe rozwiązanie, które łączy zasoby fizyczne i wirtualne rozproszone w sieciach korporacyjnych, umożliwiając organizacjom monitorowanie środowisk heterogenicznych obsługiwanych w systemach operacyjnych Windows, Mac, Linux i Unix.

Nowoczesne i tradycyjne pulpity

Z punktu widzenia zarządzania serwer Cloud Server umożliwia skalowanie i zarządzanie infrastrukturą IT w sposób dużo łatwiejszy jak nigdy przedtem. Jako broker dla organizacji poszukujących jak najlepszego wykorzystania obecnie istniejących, hostowanych infrastruktur, serwer Cloud Server jest kluczowym komponentem dla skupienia nieskończonej liczby zdalnych serwerów NoMachine obsługujących pulpity Linux, Windows i Mac, przykładowo hostów Enterprise Desktop, ale również serwerów obcych, jak te obsługujące protokół X-Windows. Czasami stare systemy, jak np. Solaris, HP_UX, AIX i BSD przechowują dużą liczbę zasobów informacyjnych przedsiębiorstw. Ponieważ operacje biznesowe organizacji polegają w dużym stopniu na posiadaniu dostępu do takich środowisk, wsparcie dla serwerów Unix ma jak zawsze bardzo krytyczne znaczenie. Dzięki serwerowi NoMachine Cloud Server każde środowisko pulpitów zdalnych pracujących w systemach operacyjnych Windows, Mac, Linux i Unix można udostępniać w sposób łatwy i bezpieczny. Serwer Cloud Server stanowi bramę wejściową do całej infrastruktury pulpitów i serwerów. Administratorzy mogą łączyć ze sobą nieograniczoną liczbę serwerów NoMachine i serwerów obcych oraz konsolidować całą infrastrukturę na jednym serwerze Cloud Server w celu zapewnienia spójnego komfortu użytkownikom z równoczesnym scentralizowaniem procedur zarządzania. Poprzez połączenie w klaster dwóch serwerów Cloud Server można zagwarantować ciągłość biznesową, dzięki automatycznej ochronie przed awariami w przypadku awarii lub przestoju systemu.

 

Obsługa rozwiązań chmurowych

Pulpity obsługiwane za pośrednictwem serwera Cloud Server nie muszą istnieć fizycznie. Dodając maszyny wirtualne z zainstalowanym oprogramowaniem NoMachine Enterprise Desktop, np. do serwera Cloud Server, możesz połączyć niezawodność i elastyczność rozwiązań NoMachine i chmur obliczeniowych. Umożliwia użytkownikom w telepracy z domu zdalny dostęp do pulpitów i serwerów z dowolnego urządzenia za pośrednictwem jednej bramy, w tym za pośrednictwem sieci internetowej. Produkty NoMachine współpracują z dowolną wirtualną infrastrukturą pulpitów (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) oferując taką samą łatwą obsługę maszyn wirtualnych VMware vSphere ©, Microsoft Hyper-V ©, Citrix Xen © i KVM niezależnie od tego, czy są one obsługiwane w centrum danych lub chmurze publicznej. Pulpity oparte na rozwiązaniach chmurowych, jak te obsługiwane w chmurze Amazon EC2 ©, Rackspace ©, Google Cloud © lub Azure © bardzo szybko stają się normą dla przedsiębiorstw wymagających od swoich działów IT prostych w obsłudze, elastycznych i skalowalnych rozwiązań. Desktop obsługiwany w środowisku VDI i pracujący w chmurze imituje tradycyjne środowisko pulpitowe, a jako model DaaS (Desktop as a Service), upraszcza wyzwania związane z implementacją, bezpieczeństwem danych i utrzymaniem kosztów sprzętu na jak najniższym poziomie.

 

 

Skalowanie pionowe i poziome

Serwer Cloud Server można połączyć z dowolnym innym produktem NoMachine przeznaczonym dla przedsiębiorstw, nie tylko z pulpitami Enterprise Desktop i starymi serwerami Unix. Znajduje się on na szczycie piramidy produktów NoMachine umożliwiając scentralizowany dostęp do nieograniczonej liczby serwerów, w tym serwerów z Rodziny Terminal Server. Jego intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwia administratorom wykorzystywać nieskończoną liczbę pulpitów Enterprise Desktop, hostów X-Windows, stacji roboczych Workstation, serwerów Terminal Server, łączonych w klastry serwerów Enterprise Terminal Server, a nawet klastrów drugiego poziomu serwerów Cloud Server w celu utworzenia niezawodnej sieci posiadanych zasobów. Poprzez scentralizowaną kontrolę całej sieci serwerów, serwer Cloud Server minimalizuje problemy związane zwykle z obsługą złożonych infrastruktur. Jego GUI nie tylko umożliwia dostarczanie na żądanie zasobów korporacyjnych, ale funkcjonuje również jako pojedynczy punkt widzialności zapewniając spójny widok wszystkich dostępnych hostów. Dzięki serwerowi Cloud Server środowisko przedsiębiorstwa wzrasta wraz z wymaganiami pozwalając organizacjom konsolidować nawet najbardziej rozległe infrastruktury pulpitów i serwerów, skutecznie kierując użytkowników do wymaganych hostów w sieci korporacyjnej. Zbuduj elastyczną strukturę węzłów pulpitów oraz serwerów aplikacji, aby nadać swoim zasobom hierarchię w celu zapewnienia zunifikowanego dostępu i zarządzania. Dodawaj klastry serwerów Enterprise Terminal Server, pule pulpitów Enterprise Desktop, a nawet inne serwery Cloud Server o wielowarstwowej architekturze w stosunku do serwera nadrzędnego Cloud Server.

 

Cloud Server

Cloud Server oferuje rocznego opcje wsparcia technicznego i aktualizacje produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych funkcjonalnościach prosimy sprawdzić odnośniki poniżej.

NoMachine Cloud Server

Rozwiązanie, które łączy zasoby fizyczne i wirtualne rozproszone w sieciach korporacyjnych, umożliwiając organizacjom monitorowanie środowisk heterogenicznych obsługiwanych na stacjach roboczych Windows, Mac, Linux i Unix. Serwer Cloud Server stanowi bramę wejściową do całej infrastruktury pulpitów i serwerów skutecznie przekierowującej użytkowników do wymaganych zasobów.

NoMachine Enterprise Desktop

Produkt zdalnego dostępu, który po zainstalowaniu na poszczególnych pulpitach i pojedynczych serwerach połączonych z serwerem Cloud Server w firmie umożliwia bezpieczne oraz niezawodne scentralizowanie dostępu do wszystkich zasobów za pośrednictwem jednej bramy przy użyciu jednego interfejsu użytkownika dla wszystkich systemów operacyjnych.

Microsoft Hyper-V, Microsoft Azure, VMware vSphere, Citrix Xen, WinFrame/MetaFrame, Google Cloud, Amazon EC2, Rackspace, Oracle Solaris, HP UX, IBM AIX to zastrzeżone znaki towarowe właściwych właścicieli.