Customer ID

Password

 
 
 

Rodzina produktów Enterprise Desktop

Remote desktop access for your business

NoMachine Enterprise Desktop

 

NoMachine Enterprise Desktop umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do pulpitów zdalnych, w tym dostęp za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Oferuje niespotykaną wydajność dla pracowników mobilnych i personelu pomocniczego, umożliwiając im uzyskiwanie bezpiecznego dostępu do ich pulpitu za pośrednictwem dowolnej sieci, tak jakby siedzieli przed nim. Administratorzy systemu mogą używać oprogramowania NoMachine Enterprise Desktop do kontroli serwerów zdalnych. Użytkownicy biznesowi mogą używać oprogramowania Enterprise Desktop do uzyskiwania dostępu zdalnego do swoich komputerów roboczych w trakcie podróży lub pracy poza biurem. Łatwo jest również otrzymać natychmiastową pomoc dzięki udostępnianiu pulpitu dla gości (guest desktop sharing), co pozwala innym użytkownikom NoMachine łączyć się jako goście, pod kontrolą właściciela pulpitu. Dostęp z dowolnego miejsca do pulpitów biznesowych jest również bardzo prosty w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy zainstalować oprogramowanie na komputerach zdalnych w swojej sieci i pozwolić mu automatycznie znaleźć wszystkie hosty NoMachine w sieci LAN. Te hosty Enterprise Desktop mogą działać samodzielnie lub możesz dodać je jako nody do dowolnego serwera Cloud Server i włączyć scentralizowany dostęp dla wszystkich swoich użytkowników połączonych spoza sieci firmowej. Bez ograniczeń dla liczby klientów podłączonych do tego samego pulpitu, ułatwia współpracę zdalną pomiędzy pracownikami. Dla firm chcących włączyć zdalny dostęp dla kilku komputerów, dostępny jest również jako opłacalny pakiet licencji dla urządzeń Windows, Mac, Linux, Raspberry oraz ARM.

 

Funkcje

Produkt
Obsługiwane platformy
Równoczesne połączenia
Cena subskrypcji
Typ subskrypcji
Wsparcie klienta
Zdalne administrowanie
Zlokalizowany graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Automatyczna aktualizacja
Wsparcie klienta oraz techniczne
Dla kogo przeznaczony
Dlaczego
Subskrypcja serwera
Dostęp do pulpitu
Automatyczne wykrywanie sieci LAN
Dostęp do pulpitu fizycznego dla współpracy zdalnej
Obsługa udostępniania pulpitów dla gości
Automatyczne ponowne łączenie się z pulpitem po utracie połączenia
Dostęp z klientów Android i iOS
Pełny dostęp do pulpitu przez dowolną przeglądarkę
Obsługa multimediów
Transmisja strumieniowa wideo (1)
Transmisja strumieniowa audio (1)
Przyspieszone sprzętowo przetwarzanie obrazu
Szyfrowanie sprzętowe H.264
Odszyfrowywanie sprzętowe H.264
Pełna obsługa dla kodeków wideo H264 i VP8
Wykonywanie zrzutów ekranu
Narzędzia Tablica i Chat (2)
Rejestrowanie ekranu (2)
Automatyczne rejestrowanie ekranu (2)
Obsługa aplikacji VOIP (2)
Obsługa urządzeń i mapowanie dysków
Obsługa wielu monitorów i przełączanie widoku pomiędzy zdalnymi wyświetlaczami
Eksport dysków z lokalnego do zdalnego i odwrotnie (2)
Eksport drukarek z lokalnego do zdalnego i odwrotnie (2)
Transfer plików (w tym opcja przeciągnij i upuść)
Łączenie serwerów sieciowych (FTP, SSH i inne)
Przekierowywanie urządzeń USB (2)
Wake-on-Lan
Bezpieczeństwo i autoryzacja
Wygaszanie ekranu wyświetlacza hosta
Łączność poza ruterami NAT i zaporami ogniowymi
Bezpieczna komunikacja chroniona szyfrowaniem SSL
Pełne szyfrowanie całego ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym
Uwierzytelnianie hasła za pomocą protokołu Kerberos
Uwierzytelnianie oparte na mechanizmie PAM
Integracja z infrastrukturą uwierzytelniania LDAP i MS Active Directory
Połączenie przez HTTP proxy lub SOCKS
Obsługa standardowego protokołu branżowego SSH
Uwierzytelnianie z użyciem biletów Kerberos i przekierowanie biletów do sesji (2)
Uwierzytelnianie z użyciem Smartcard i przekierowanie uwierzytelniania do sesji (2)
Administrowanie i zarządzanie użytkownikami
Niestandardowe skrypty uruchamiane dla zdarzenia serwera i nodu
Generowanie konta w systemie na żądanie (Użytkownicy goście)
Spójny dostęp do pulpitów dla zaufanych użytkowników
Zaufane Grupy
Support for client redirection per-user and per-IP
Zarządzanie serwerem
Możliwość pracy również jako node Cloud Server
Zdalne zarządzanie serwerem przy użyciu interfejsu zdalnej administracji
NoMachine Enterprise Desktop
Nieograniczona
Od $44.50 za rok (Wsparcie standardowe)
Abonament serwerowy lub zestaw 10 szt.
Natywny klient i dostęp na bazie Internetu
Obejmuje wsparcie standardowe
Przedsiębiorstwa z pracownikami mobilnymi
Zabezpiecz dostęp i kontroluj pulpity zdalne w swojej siedzibie lub chmurze
NoMachine Enterprise Desktop
NoMachine Enterprise Desktop
NoMachine Enterprise Desktop
NoMachine Enterprise Desktop
NoMachine Enterprise Desktop
NoMachine Enterprise Desktop
(1) Dostępne w sesjach internetowych w trybie WebRTC
(2) Niedostępne w sesjach internetowych

Wsparcie

Product
Godziny pracy 9-18 CET od poniedziałku do piątku
Wsparcie telefoniczne
Wsparcie przez Internet
Zdalna analiza diagnostyczna oraz rozwiązywanie problemów (przez zdalny dostęp)
Natychmiastowe powiadamianie o procedurach naprawczych krytycznych dla bezpieczeństwa komponentów NX
Dostęp do wsparcia NoMachine Support Center
Normalny czas odpowiedzi (dni robocze)
24/7 w przypadku problemów poziomu „Krytyczny”
Czas reakcji dla problemów poziomu „Krytyczny” (godz.)
Okres subskrypcji
Cena subskrypcji, w tym wsparcie
NoMachine Enterprise Desktop
Standardowa pojedyncza subskrypcja
Pakiet subskrypcji standardowej
Pakiet subskrypcji
premium
5
2
1
4
1 Rok
1 Rok
1 Rok
$44.50
$244.50
$394.50

Pulpit Enterprise Desktop jest dostępny w ramach rocznej subskrypcji. Zapoznaj się z Umową o poziomie usług wsparcia, aby uzyskać pełne szczegóły dotyczące zakresu wsparcia technicznego i czasach reakcji.

Zalecane wymagania systemowe

System operacyjny Sprzet
Windows
 • Windows 7 lub nowszy/Windows Server 2008 lub nowszy
 • Intel Core2 Duo, AMD Athlon Dual-Core lub równorzedny
 • 1 GB RAM
 • 215 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
 • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)
macOS
 • Mac OS X Intel 64-bit 10.9 lub nowszy/macOS Intel 10.12 lub nowszy/macOS Apple Silicon 11 lub nowszy
 • Intel Core2 Duo
 • 1 GB RAM
 • 180 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
 • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)
Linux
 • Linux 2.6.24 lub nowszy
 • Intel Core2 Duo, AMD Athlon Dual-Core lub równorzedny
 • 1 GB RAM
 • 195 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
 • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)
Raspberry
 • Jądro systemu Linux 3.6 (32-bit lub 64-bit) lub nowszy o Raspberry Pi Firmware
 • Raspberry Pi 2 Model B
 • 1 GB RAM
 • 110 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
 • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)
ARM
 • Jądro systemu Linux 3.6 (32-bit lub 64-bit)
 • ARMv7 lub nowszy
 • 1 GB RAM
 • 110 MB wolnej przestrzeni dyskowej na Twoim dysku twardym
 • Połączenie sieciowe LAN lub lącze internetowe (szerokopasmowe, DSL itp.)